Bizden Haberler

ATEX FARKINDALIK PAYLAŞIMI 2

Mart 10, 2020

2) Ex Ekipmanların Piyasaya Arzında Üretici Sorumluluğu (devam)

ATEX ÜRÜN BELGELENDİRMESİ
TASARIM PİYASAYA ARZ GÜVENLİK İŞARETİ
ATEX 2014/34 (EK II Uygunluk)  

Modül Seçimi

 

CE İşareti

İlgili Standarda Uygunluk

Ex Ekipman Üreticisi, onaylanmış kuruluştan aldığı yetki ile birlikte piyasaya arz ettiği ürünlerin, yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini güvence altına almalıdır.

Bu sebeple ilk olarak üretici;

  • her şeyden önce mümkün olduğu kadar teçhizatın ve koruyucu sistemlerin kendi kendine üretebileceği veya ortaya çıkarabileceği patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek,
  • her bir elektrikli ve elektriksiz ateşleme kaynağının yapısını dikkate alarak patlayıcı ortamların ateşlenmeyle patlamasını önlemek için tüm tedbirleri almak zorundadır.

Sonrasında üretici, tasarım aşamasında; Ex ekipman koruma tipine ait ilgili standartların istediği tasarımsal şartlara, ekipman üzerinde yapılması gereken rutin deneylere, standartta belirtilen ölçüm değerlerine uygun bir strateji belirlemeli, geniş çaplı risk analizini yapmalıdır.

Teçhizat yapımında kullanılan tüm malzemeler Ex Ekipmana ait Risk Analizi sonuçlarına göre seçilmeli, ilgili malzeme analiz raporları incelenmeli, herhangi bir patlamaya sebebiyet vermeyecek veya ekipmanın patlamaya karşı koruma özelliğini bozmayacak özellikte olmalıdır. Ex ekipmanlar fiili ve öngörülebilen çevre şartlarının üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Örneğin; En çok bilinen 60079-1 Alev sızdırmaz muhafaza ‘d’ tipi

Patlayıcı ortamı tutuşturabilecek parçaların yerleştirildiği muhafazadır. Patlayıcı ortamın patlaması sırasında geliştirilen basınca dayanabilen ve patlamanın muhafazayı çevreleyen patlayıcı gaz atmosferine geçişini önleyen bir koruma tekniğidir.

‘d’ tipi muhafazanın üreticiden istediği başlıca tasarımsal şartları;

*Alev yolu mesafeleri,
*Alev yüzeyi genişlikleri için yüzey pürüzlülüğü,
*Cıvataların hiçbir zaman koruma tipini doğrudan delip geçmemesi,
*Kapak gövde bağlantısı için en az üç adet cıvata olması,
*Cıvata başlarının darbeye karşı gizlenmesi,
*IP koruma gereği konacak contaların alev yolu genişliği dışında yer alması
*Döküm malzemelerin alaşım oranlarına uyulması… dır.

Ex ekipmanın ilgili standardının tasarımsal şartlarına uygunluğu sağlandıktan sonra Üretici Tarafından piyasaya arzı için Onaylanmış Kuruluş belgelendirmesi gerekmektedir. Bazı ekipman kategorileri için Onaylanmış kuruluş Tip İnceleme Modülü ürünün piyasaya arzı için tek başına yeterli değildir. Üretim aşamasını kapsayan diğer modüllerden birisi ile desteklenmek zorundadır.

Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde ekipman kategorilerine göre onaylanmış kuruluşun ve üretici sorumluluğunun devreye girdiği kısımları görebilirsiniz.

SON OLARAK ÜRETİCİNİN; Uygunluk Değerlendirmesi yapılan Atex Ekipmanın ilgili standarda uygun olarak üretilmesini sağlamak için gerekli olan doğrulama ve deneyleri yapmış olması gerekmektedir.

Bu doğrulama ve deneyler elbette ilgili koruma tipi standardına göre farklılık göstermektedir.

Aşırı basınç tip deneyleri, yüzey pürüzlülüğü ölçümü, yalıtım direnci testleri gibi ekipmana özel, ekipmanın güvenilirliğini ve kalitesini ispatlayan kontrol kayıtları, teknik çizim, elektrik devre şemaları ve elektronik bileşen detayları gibi dökümanlar kayıt altına alınmalı ve 10 yıl süre ile muhafaza edilmelidir.

**Birleşik Cihazların ATEX UYUM çalışmalarında onaylanmış kuruluşa cihaz üzerinde kullanılan ATEX ekipmanların teknik dosyası, kalite kontrol kayıtları, elektrikli olmayan aksamlar için alınan ilave önlemler ile birlikte gönderilmelidir.

ATEX yönetmeliği kapsamındaki teçhizatların piyasaya arzı için yönetmelikte belirtilen UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ farklı modüller ile ele alınmıştır. Aşağıda detaylandırılmış özet bir tablo görebilirsiniz.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ
Grup I veya II
Zone Kategori Modüller Belge-Doküman Kontrolü
0 veya 20 M1 veya 1 Modül B AB TİP İnceleme (Ek 3) Modül D Üretim Kalite Güvencesi (Ek 4) AB Tip inceleme sertifikası
O.K. Üretim Kalite Güvence Onayı
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
Modül F Ürün Doğrulama (Ek 5) AB Tip inceleme sertifikası
O.K. Ürün Doğrulama Onayı
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
Modül G AB Birim Doğrulama (Ek 9) O.K. Birim Doğrulama sertifikası
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
1 veya 21 M2 veya 2 Elektrikli Teçhizatlar ve İçten yanmalı motorlar  

Modül B AB TİP İnceleme (Ek 3)

Modül E Ürün Kalite Güvencesi (Ek 7) AB Tip inceleme sertifikası
O.K. Ürün Kalite Güvence Onayı
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
Modül C Tipe Uygunluk (İç Üretim Kontrolü) (Ek 6) AB Tip inceleme sertifikası
O.K. Tipe Uygunluk sertifikası
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
Modül G AT Birim Doğrulama (Ek 9) O.K. Birim Doğrulama sertifikası
AT Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
1 veya 21 M2 veya 2 Diğer Teçhizatlar Modül A İç Üretim kontrolü (Ek 8) AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
Modül G AB Birim Doğrulama (Ek 9) O.K. Birim Doğrulama sertifikası
AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
2 veya 22 3 Modül A İç Üretim kontrolü (Ek 8) AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya
O.K. Birim Doğrulama sertifikası
Modül G AB Birim Doğrulaması (Ek 9) AB Uygunluk Beyanı
Teknik Dosya

 

SİNEM KARAASLAN

Dil Seçiniz