Zone Tanımlamaları ve Ekipmanlar

Zone Tanımlamaları ve Ekipmanlar

ATEX 1999/92 / EC – Patlama tehlikesi olan ortamlarda çalışan endüstriler için;

Potansiyel olarak patlayıcı bir atmosfer içeren tesislerin bireysel riskli bölgelere bölünmesini düzenler.

Direktif, şirketlerin riski ve süreci güvenli bir şekilde yönetmesini gerektirir.

Şirketler, patlayıcı ortamların tutuşmasını önlemek için işyerinde patlayıcı ortamların oluşmasını engellemelidirler.

Ayrıca gaz, buhar, toz veya toz şeklinde patlayıcı bir ortamın mevcut olduğu sıklık ve zamana bağlı olarak işyerlerini tehlikeli alan Bölgelerine sınıflandırırlar.

Örneğin:

Bölge 1 (yüksek riskli gaz / buhar)

Bölge 2 (orta riskli gaz / buhar)

Bölge 21 (yüksek riskli toz / toz)

Bölge 22 (orta riskli toz / toz)

İşletmeler istenilen bölgelere göre ATEX 2014/34 / EU uyumlu ekipmanı seçmelidirler.

ATEX 2014/34 /AB (daha önceden 94/9 / EC) – Tehlikeli alana ekipman tedarik eden endüstriler için;

2014/34 / AB Direktifi, Gruplar ve Kategoriler’deki ekipmanların sınıflandırılması ile ilgilidir.

ATEX ekipmanı, risk ile eşleşen bir kategori olarak bilinen bir koruma seviyesine inşa edilmiştir.

Kategori 2G for Zone 1

Kategori 3G for Zone 2

Kategori 2D for Zone 21

Kategori 3D for Zone 22

Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak, bölgeler halinde sınıflandırılır.

 


Bölge 0 Gaz,
buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.

 

 

 

Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.

 

 

 

Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.

 

 

 


Bölge 20
  Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.

 

 

 


Bölge 21
Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

 

 

 

Bölge 22  Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.

Dil Seçiniz